Wkładki elektroizolacyjne

Stosujemy wkładki elektroizolacyjne w naszej firmie KARO-PAST które służą do przenoszenia nacisku łapki sprężystej na stopkę szyny oraz zapewniają właściwe położenie szyny względem kotwy. Wkładki zapewniają również izolację elektryczną między szyną a łapkami sprężystymi oraz kotwami.
Stosujemy również:
– wkładki typu WKW60, które stosujemy do przytwierdzenia sprężystego typu SB szyny 60E1,
– wkładki typu WKW49, które stosujemy do przytwierdzenia sprężystego typu SB szyny 49E1.
rysunki